HİZMET ALIMI PERSONELİ UYGULAMA SINAV İLANI

696 sayılı KHK doğrultusunda, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkında tebliğ kapsamında başvuruları kabul edilerek ve 12/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavında başarılı olup sonuçları ilan edilen listede ismi bulunanlar aşağıda belirtilen yer ve zamanda uygulamalı olarak sınava alınacaktır.

    1 ) İdaremizde Şoför, İş Makine Operatörü, İş Makine Şoförü, Temizlik İşleri (Çöp Toplama), Asfalt İşleri, Asfalt Plent Operatörü ve Konkasör işinde çalışan ve EK-1 Listesinde belirtilen hizmet alım personelin uygulamalı sınavı 15.03.2018 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında, İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Bakım ve Onarım sahasında,

    2 ) İdaremizde Atölye Ustası, Büro Görevlisi Aşçı ve Kaloriferci işinde çalışan ve EK-2 Listesinde belirtilen hizmet alım personelin uygulamalı sınavı 16.03.2018 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında, İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Bağlı Atölyeler ve Sosyal Tesislerinde

    İLAN OLUNUR

SINAV KURULU

Ekli listeler için tıklayınız