KPSS-2013/2 YERLEŞTİRME SONUCUNDA İDAREMİZ MEMUR KADROLARINA İLK DEFA ATAMA İLE ALINACAK PERSONELDEN İSTENEN BELGELER

KPSS – 2013/2 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE İDAREMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

 KPSS-2013/2 YERLEŞTİRME SONUCUNDA İDAREMİZ MEMUR KADROLARINA İLK DEFA ATAMA İLE ALINACAK PERSONELDEN İSTENEN BELGELER

Duyuru Tarihi  :02/12/2013

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS – 2013/2 YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE

İDAREMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

 

Kurumumuzun “Memur” kadrolarına yerleşen adayların atamalarının yapılmasına esas olmak üzere, aşağıdaki istenen belgelerin eksiksiz olarak doldurularak ve İstenilen evrakların 17 Aralık 2013 günü mesai bitimine kadar Bingöl İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine posta yoluyla göndermeleri veya şahsen getirmeleri gerekmektedir.

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Atama Başvuru Formu (KPSS-2013/2 Yerleştirme sonucuna göre)
 2. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet ÖSYM sonuç sayfasından çıktı.)
 3. Öğrenim Belgesi, Diploma veya çıkış Belgesi ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. (Aslı veya noter tasdikli sureti okul sekreteri onaylı diploma örneği olabilir.) (657 s. D.M. K. Madde 36-A)
 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) “Tecil, terhis veya muafiyet belgesi askerlik şubelerinden alınabilir.”
 5. Mal Bildirim Formu (Önlü-arkalı tek sayfa olacak şekilde doldurulacaktır.)(657 s. D.M.K. Madde 14)
 6. 4 Adet vesikalık fotoğraf (son altı aya ait)
 7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu “fotoğraflı ve imzalı” daktilo veya bilgisayar ile doldurulup resim yapıştırılarak diğer evraklar ile birlikte teslim edilecektir (2 adet))
 8. Kimlik Fotokopisi.
 9. Adli Sicil Kaydı Belgesi.(Yeni alınmış)
 10. Sağlık Kurulu Raporu
 11. İkametgah Belgesi.(Yeni alınmış)
 12. Çalışma yükümlülüğü olmadığına dair beyan(657 s. D.M.K. madde 224)
 13. Atanma talebine ilişkin dilekçe

 

 

 

NOT: Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka asıllarını veya Noter onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir.